ברק פז-טל

כניסה למערכת הניהול

העמד פנים שלכל אדם שאתה פוגש יש שלט תלוי מסביב לצוואר
שאומר, 'תן לי להרגיש חשוב'. לא רק שתצליח במכירות, אתה תצליח גם
בחיים

~ מארי קיי אש ~